onsdag 20 september 2017

Världen förändras hänger vi med? - Arbetsmarknadsdag med Lars Winclair

Idag har jag och mina sjuor träffat Lars Winclair som jobbar som kommunikatör på http://arbetsmarknadskunskap.se/ . (Här hittar ni som är lärare lektioner och inspirationsmaterial.)


Lars inledde med att fråga eleverna om arbete, skatt, samhälle, kommun, försörjning och hur allt hänger ihop. Svaren och lektionsupplägget blev lite olika i de olika grupperna eftersom Lars fångar upp elevernas svar och timmen handlar om dem och deras tankar.

Lars ställde många intressanta frågor:
 • Hur kommer maten till affären?
 • Vem ser till att det finns el i mitt hus?
 • Om alla får ett sms en dag att ingen får jobba, vad sker då?
 • Om jag efter detta skett (se föregående fråga) åker skejtboard och skadar mig. Vad sker då?
 • Vilka är världens mest hatade yrken? (Eleverna kom fram till telefonförsäljare och dammsugarförsäljare). Varför är det så? (De är påträngande, påtvingande och icke inlyssnande). Hur skall man vara då? (inlyssnande, tillmötesgående, flexibel etc). 
Lars pratade också om kommun, landsting, stat och hur allt hänger ihop. Jag tänkte att vi kunde jobba vidare med detta genom att titta på URs serie Vem bestämmer vad? på lätt svenska: https://urskola.se/Produkter/182092-Vem-bestammer-vad-pa-latt-svenska-Kommunen

Vi pratade mycket om kommunen. Hur ser det ut i Trelleborg? http://www.trelleborg.se/sv/barn-och-utbildning/samverkan-skola-och-arbetsliv/

Många frågor Lars tog upp handlade om att få eleverna att fundera över varför vi går i skolan, och hur olika ämnen kan kopplas till olika yrken. Vad är det för förmågor vi vill utveckla? (Till exempel kreativitet, kommunikativ förmåga, empatisk förmåga, logiskt tänkande, förståelse för människor etc). 

Tack för idag Lars! Önskar Linda och sjuorna. Kramar

Hur utvecklar vi vårt SSA-arbete? (Till kollegor)

Trelleborg stad pratar om att skapa inkluderande lärmiljöer:

Vi skall stödja, stimulera, engagera och utmana språkutvecklingen i alla ämnen med stöd av bred vägledning och IKT i samverkan mellan skola/arbetsliv/omvärld.

Riktlinjer för Trelleborg SSA:


Bra frågor att fundera över i arbetslagen:

Vad gör vi? Vilka effekter har det på elevernas lärande? Gör vi rätt grejer?

Vad handlar motivation om? Hur får vi eleverna att känna meningsfullhet?

Hur arbetar vi för ökad måluppfyllelse och implementering av Pilevallskolans SSA-arbete på högstadiet?

Länkar från Sjumilaskolans SSA-arbete:Länkar från Pilevallskolans påbörjade SSA-arbete:
Andra bra länkar:

https://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/samverkan-skola-naringsliv_582651.html/binary/Samverkan%20skola-n%C3%A4ringsliv


Utvecklingsområden:

Trelleborgs kommun måste lägga upp ett stöd för eleverna gällande praktikplatser etc. Det kan inte ligga på eleverna själva eller deras föräldrar.

Trelleborgs företagsföreningar borde ingå i nätverket skola-samverkan-arbetsliv.

Vi behöver se med SSA-glasögon på vad vi gör i ALLA ämnen och ALLA lärare. Inte att det bara skall vara ett gäng eldsjälar som bedriver SSA-arbetet utan att det genomsyrar hela skolans arbete. Rotary och liknande föreningar kan också knytas till detta nätverk.

Vi kan få en större samhörighet mellan stadier. Att lågstadielever kommer upp och ser hur det ser ut på högstadiet och högstadieelever besöker gymnasiet, företag och universitet.

Kartlägga vad som sker i olika ämnen, olika stadier och göra SSA-planer på våra skolor.

Ökat samarbete med företag i Trelleborg.

Ökat samarbete och central hjälp med praktikplatser.

Företagare kommer ut på skolorna. Fler arbetsmarknadsdagar.

Hur kan vi driva utvecklingen på vår skola:

Förstelärarna driver och utvecklar arbetet med SSA på studiedagar och i arbetslagen. Se moduler från tidigare arbetsplatser.

Vad behöver vi för stöd från studie och yrkesvägledare:

Mer deltagande på plats på skolorna, ute i klasserna och delta i arbetet som lärarna och eleverna gör. (Inte ha ett möte med varje elev i nian).

Världen förändras hänger vi med?- Filmer om olika yrken:

http://svenska-som-andrasprak.blogspot.se/2017/03/filmer-om-olika-yrken.html

https://swedish-for-all.se/sfi-steg-learning-steps/tema-arbete-och-utbildning/http://sfi.miroi.se/yrken/

http://www.digitalasparet.se/teman/arbete.htm

https://urskola.se/Produkter/171710-Dromyrket-Lakare (Finns om 14 olika yrken).
Världen förändras- hänger vi med? Hur ser framtidens yrken ut? Hur ser dagens yrken ut om 15 år?

Eleverna skriver faktatexter om olika yrken. Vi har pratat om vilka yrken som tillkommit de senaste 15 åren som nanoforskare, youtubers etc, se föregående blogginlägg. Den sista frågan att besvara är: "Hur tror ni att ert yrke kommer att förändras och se ut om 15 år".

För att hjälpa eleverna besvarade jag min egen fråga utifrån läraryrket.
onsdag 13 september 2017

Världen förändras hänger vi med? Mitt framtida yrke.


Vi har sammanställt egenskaper som krävs i framtiden för framtida jobb. Här ser ni sjuornas förslag:


Vi har gissat vilka jobb vi tror kommer att finnas i framtiden. Här är sjuornas förslag:


Vi har kollat på ett äldre blogginlägg med befintliga jobb som kräver gymnasieutbildning och även arbeten som kräver högre studier. Eleverna får nu välja ett jobb som de kan tänka sig i framtiden. 

Eleverna får i uppgift att skriva en faktatext. Ni skall välja ett ämne (ett yrke). Formulera frågor om yrket. Skriva ner viktiga ord och begrepp. Varje fråga blir en underrubrik som ni besvarar i faktapresentationen. Ni skall ha med källor och diskutera kring källorna. 

Jag visar min början på en presentation som inte är helt klar än, men blir imorgon. 😊


Om lönestatistik har jag inte hunnit skriva om med egna ord eller hänvisa till källa. Vi tar det nästa lektion: 


Och min sista fråga var: Hur ser läraryrket ut om 15 år? Detta svar får jag också återkomma med: 


Ni väljer ett yrke. Vill ni skriva egna frågor så besvarar ni dem. Vill ni använda mina frågor så gör "likadant", men om ert yrke. 

Kursmålen handlar om informationssök, referatteknik, källhänvisning och källkritik. Återkommer med matris när denna är klar. 

Nu kör vi! 

Vilket yrke väljer du? 

måndag 11 september 2017

Världen förändras, hänger vi med?

Idag visade jag en film som Svenskt Näringsliv har gjort som handlar om hur världen förändras, vilka yrken som tillkommit de senaste åren och som får en att fundera över vilka yrken som kan tänkas tillkomma i framtiden.Eleverna fick två frågor:

Vilka förmågor tror ni är viktiga om ni skall få ert drömjobb?
Vilka yrken som inte finns idag, tror ni kommer att finnas i framtiden?

Vi gjorde en EPA och eleverna fick fundera först enskilt, sedan i par och sedan sammanställde vi deras svar så att alla får samma utgångsläge.

Sedan kollade på några av de yrken som finns idag som kräver gymnasieutbildning och några av de yrken som kräver högre utbildning: http://svenska-som-andrasprak.blogspot.se/2017/03/yrken-som-kraver-gymnasieutbildning.html och http://svenska-som-andrasprak.blogspot.se/2017/03/yrken-som-kraver-hogskoleutbildning.html

Vi har tittat på 21 century skills och EU:s nyckelkompetenser och kommer starta upp ett SSA-tema (Skola samarbete arbetsliv) som kommer att handla om eleverna, deras framtid, yrken och entreprenöriellt lärande.

Berätta om dig själv

Nu har vi känt varandra i några veckor. Jag inledde första lektionen med att visa en presentation och berätta om mig själv. Sedan har alla elever i sjuan, åttan och nian gjort en presentation och presenterat sig. De har berättat om sina familjer, vänner, intressen, framtidsdrömmar, vilka youtubers, spel, poddar, böcker och filmer de ser på och vad de vill jobba med i framtiden. Alla fick också spela 30 sekunder av sina favoritlåtar. Även våra nyanlända har gjort presentationer. Alla fick välja om man ville berätta för en liten grupp eller för klassen.

Vi har gått igenom hur man är en bra talare och hur man är en bra lyssnare.  Vi har kollat på youtube på bra och sämre exempel på elever som håller tal och diskuterat vad som var bra och vad som kan utvecklas, så att våra elever får tips om hur det kan se ut. Eleverna har fått checklistor så att de kan ge kamratrespons på varandras tal och även checka av så att de har med allt som bedöms i deras egna tal. Vi har även bedömt deras skriftliga manus och deras muntliga presentationer efter en matris som vi gått igenom i förväg.

Samhörigheten mellan eleverna har stärkts och jag känner att jag har en så modig och fin grupp. Några av de låtar som eleverna valt ser ni här nedan.onsdag 23 augusti 2017

Läslyftet Tolka och skriva text Repetition Delmoment 1-5

För er som är nya på Pilevallskolan i Trelleborg. Lärarna läser en modul som heter Tolka och skriva text. Här nedan finner ni länken till modulen. Vi kommer att kolla på utdrag från vissa av filmerna och diskutera dessa i eftermiddag. 


Filmer och sammanfattningar:

Film delmoment 1 om Studiehandledning:


(Visa från 4.40-6.03)

Sammanfattning:

Man ser hur läraren och studiehandledaren jobbar tillsammans i klassrummet och hur studiehandledaren översätter till arabiska. Alla elever skall kunna förbereda sig för läsning, läsa och förstå text. Läraren har valt ut viktiga begrepp som de går igenom på svenska och arabiska innan de påbörjar läsningen. På så sätt fastnar begreppen. Eleverna använder sitt vardagsspråk för att förklara begreppen för varandra. Läraren och studiehandledaren planerar tillsammans undervisningen.

Film delmoment 2 om Register:


(Visa hela filmen)

Sammanfattning:

Förklaring av olika typer och texter och vad som är en ämnesspecifik text. Hur skall man förstå språkliga register i text? Vad är skillnaden mellan talspråk och skriftspråk och vardagsspråk och skolspråk? För nyanlända kommer ämneskunskaperna samtidigt som språket.

Film delmoment 2 om Vardagsspråk om resurs:


(Visa 0-3 min, 5.30- 6.20, 8.20-8.40).

Sammanfattning:

Läraren börjar med att ta reda på vilka förkunskaper eleverna har. Läraren väljer ut vilka ord och begrepp som eleverna kommer att tycka är svåra. Hon förstärker elevernas ordförståelse med bilder och lucktexter. Ort och glesbygd är varandras motsatser. Vad kan det betyda? Eleverna får använda sitt eget modersmål för att förklara orden. Sedan läser eleverna texten tillsammans. Eleverna får gissa vilket ord läraren har plockat bort. Eleverna får förklara orden utan att säga ordet.

Film delmoment 3 om Läsa och samtala om naturvetenskaplig text:


(Visa 0-1.15, 6- 6.45)

Sammanfattning: Läraren samtalar kring naturvetenskaplig text. Hon börjar med att ställa en fråga till texten utifrån bilderna och rubriken. Första delen av lektionen handlar om elevernas förförståelse. Efter eleverna har läst texten får eleverna samtala kring innehållet i texten. Lästräning är viktigt i alla ämnen. Lektionen avslutas med att eleverna får ta fram argument för och emot. Eleverna får slutligen ta ställning till vad de tycker är viktigast.

Film delmoment 4 om Textaktiviteter


(Visa 0-1.12, 2.10-2.27, 3.45-4.40, 6.20-7, 8.15- 8.30)

Sammanfattning: Läraren går igenom argumenterande text enligt cirkelmodellen. Börjar i elevernas förkunskaper, bygger upp elevernas kunskap kring texten, de får bygga upp gemensamma argument, läraren går igenom en skrivmall och eleverna avslutar med att skriva en gemensam text.

Film delmoment 4 om Textaktiviteter och nyanlända


(Visa ej)

Sammanfattning: Lite upprepning av föregående filmer och för yngre barn.

Film delmoment 5 om Samtal med elever om skolans texter.


(Visa: 5.46- 7.30, 8.59-9.20).

Sammanfattning: Textsamtal i svenska och SO med nyanlända och hur läraren får stötta elevens läsning.

Film delmoment 5 om Textnära läsförståelse


(Visa: 0- 1.50, 2.45-3.05, 5.20- 6.12).

Sammanfattning: Textläsning om SO och EU. Utgår från rubriker, underrubriker och bilder.


tisdag 13 juni 2017

Midsommar

Varför firar vi midsommar (med humor och på engelska)?


På midsommar kan man dansa "Små grodorna" kring midsommarstången: 


Midsommar på Västkusten: Midsommarmat  består av sill, potatis, gräddfil, gräslök, jordgubbar och massor med goda saker: 
Varför firar vi midsommar? (På svenska) 
Modern midsommar- "Gagnam style"Sommarsånger inför skolavslutningen

Idas sommarvisa: Du skall inte tro det bli sommar: 

(Lyssna)
                                           Idas sommarvisa: Lättare att följa med i texten:
Den blomstertid nu kommer: 
Kent "Välkommen hit": Så vilka är ni?Laleh Bara få vara mig själv: 

Kom ihåg att ni kan allt om ni bara kämpar och tror på er själva: 
måndag 22 maj 2017

Tema SKAM- lektion 1

Vi kollar på några youtube-klipp från serien SKAM.
Vi skriver upp några nyckelord på tavlan och förklarar dem på våra egna språk:

 • Ateist
 • Muslim
 • Kristen
 • Religion
 • Gifta sig
 • Kär, förälskad
 • Spelar roll? 


Sedan får eleverna diskutera och skriva kring denna fråga: 

Spelar religion någon roll om du blir kär?

Får du gifta dig med en muslim? 

... med en kristen?

...med en ateist? 

(I bloggen finner du fler inlägg om SKAM och en norsk-svensk ordlista). 

SKAM: Norsk- svensk ordlista

Norska
Svenska
Modersmål
Spörre
Fråga

Köddar
Skämtar

Dust
Idiot

Russebuss
Studentbuss

Kosegruppe
Trivselgrupp, festkommité

Dritkul
Jättekul

Drittsekk
Skithög, ashole

Hore
Hora (ej i meningen som prostituerad utan snarare att man gillar att ha “kul”)

Hooka
Bli “tillsammans” med, om så för en kväll…

Inventere mig
Bjud in mig

Slut snack
Sluta prata

Jenter
Tjejer

Huske
Komma ihåg

Ser
Seriöst, säkert

Måste

Hjemme
Hemma

Stole på
Lita på

Gutte
Kille

Käresta
Pojkvän/Flickvän

“Grönt” (Marijuana)
Droger/Narkotika

Löj
Ljuga

Undskyld mig
Förlåt mig/ursäkta

Sjalu
Svartsjuk

Göj
Kul

True
Hota

Hvis
Om

Akkurat
Precis

Serr
Seriöst

Doruller
Toarulle (Toalettpapper)

Homse
Gay

Sveis
Frisyr

Ködder du
Skämtar du

Ass
Alltså

Rart
Märkligt

Dilla
Tröttnat på

Luremus
En man tror att man skall få “ligga” med

Kleint
Pinsamt

Pule
Knulla

Fortelde
Berätta

Trussel
Hot

Sulten
Hungrig

Spist
Ätit

Obsessade
Vara desperat efter någon

Fyr
Kille

Bli kvitt mig
Slippa mig/ förlora mig

Va mos?
Hur blir det med oss?

Jag är icke förelsket i dej
Jag är inte förälskad/kär i dig

Broren dig är slem
Din bror är ett svin

Säg att vi skall vare sammen
Säg att vi skall vara tillsammans

William har drat
William har åkt

Space
Utrymme

Dräpte han
Dödade honom

Kosegruppe
Trivselgrupp

Ett clue
En ledtråd

Morsom
Roliga

Dritnebbene
Skitstörig, dissande

Sin dame sin
Hans flickvän

Brukbar
Hyffsad

Trikk
Spårvagn