onsdag 20 september 2017

Världen förändras hänger vi med? - Arbetsmarknadsdag med Lars Winclair

Idag har jag och mina sjuor träffat Lars Winclair som jobbar som kommunikatör på http://arbetsmarknadskunskap.se/ . (Här hittar ni som är lärare lektioner och inspirationsmaterial.)


Lars inledde med att fråga eleverna om arbete, skatt, samhälle, kommun, försörjning och hur allt hänger ihop. Svaren och lektionsupplägget blev lite olika i de olika grupperna eftersom Lars fångar upp elevernas svar och timmen handlar om dem och deras tankar.

Lars ställde många intressanta frågor:
  • Hur kommer maten till affären?
  • Vem ser till att det finns el i mitt hus?
  • Om alla får ett sms en dag att ingen får jobba, vad sker då?
  • Om jag efter detta skett (se föregående fråga) åker skejtboard och skadar mig. Vad sker då?
  • Vilka är världens mest hatade yrken? (Eleverna kom fram till telefonförsäljare och dammsugarförsäljare). Varför är det så? (De är påträngande, påtvingande och icke inlyssnande). Hur skall man vara då? (inlyssnande, tillmötesgående, flexibel etc). 
Lars pratade också om kommun, landsting, stat och hur allt hänger ihop. Jag tänkte att vi kunde jobba vidare med detta genom att titta på URs serie Vem bestämmer vad? på lätt svenska: https://urskola.se/Produkter/182092-Vem-bestammer-vad-pa-latt-svenska-Kommunen

Vi pratade mycket om kommunen. Hur ser det ut i Trelleborg? http://www.trelleborg.se/sv/barn-och-utbildning/samverkan-skola-och-arbetsliv/

Många frågor Lars tog upp handlade om att få eleverna att fundera över varför vi går i skolan, och hur olika ämnen kan kopplas till olika yrken. Vad är det för förmågor vi vill utveckla? (Till exempel kreativitet, kommunikativ förmåga, empatisk förmåga, logiskt tänkande, förståelse för människor etc). 

Tack för idag Lars! Önskar Linda och sjuorna. Kramar

Hur utvecklar vi vårt SSA-arbete? (Till kollegor)

Trelleborg stad pratar om att skapa inkluderande lärmiljöer:

Vi skall stödja, stimulera, engagera och utmana språkutvecklingen i alla ämnen med stöd av bred vägledning och IKT i samverkan mellan skola/arbetsliv/omvärld.

Riktlinjer för Trelleborg SSA:


Bra frågor att fundera över i arbetslagen:

Vad gör vi? Vilka effekter har det på elevernas lärande? Gör vi rätt grejer?

Vad handlar motivation om? Hur får vi eleverna att känna meningsfullhet?

Hur arbetar vi för ökad måluppfyllelse och implementering av Pilevallskolans SSA-arbete på högstadiet?

Länkar från Sjumilaskolans SSA-arbete:Länkar från Pilevallskolans påbörjade SSA-arbete:
Andra bra länkar:

https://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/samverkan-skola-naringsliv_582651.html/binary/Samverkan%20skola-n%C3%A4ringsliv


Utvecklingsområden:

Trelleborgs kommun måste lägga upp ett stöd för eleverna gällande praktikplatser etc. Det kan inte ligga på eleverna själva eller deras föräldrar.

Trelleborgs företagsföreningar borde ingå i nätverket skola-samverkan-arbetsliv.

Vi behöver se med SSA-glasögon på vad vi gör i ALLA ämnen och ALLA lärare. Inte att det bara skall vara ett gäng eldsjälar som bedriver SSA-arbetet utan att det genomsyrar hela skolans arbete. Rotary och liknande föreningar kan också knytas till detta nätverk.

Vi kan få en större samhörighet mellan stadier. Att lågstadielever kommer upp och ser hur det ser ut på högstadiet och högstadieelever besöker gymnasiet, företag och universitet.

Kartlägga vad som sker i olika ämnen, olika stadier och göra SSA-planer på våra skolor.

Ökat samarbete med företag i Trelleborg.

Ökat samarbete och central hjälp med praktikplatser.

Företagare kommer ut på skolorna. Fler arbetsmarknadsdagar.

Hur kan vi driva utvecklingen på vår skola:

Förstelärarna driver och utvecklar arbetet med SSA på studiedagar och i arbetslagen. Se moduler från tidigare arbetsplatser.

Vad behöver vi för stöd från studie och yrkesvägledare:

Mer deltagande på plats på skolorna, ute i klasserna och delta i arbetet som lärarna och eleverna gör. (Inte ha ett möte med varje elev i nian).

Världen förändras hänger vi med?- Filmer om olika yrken:

http://svenska-som-andrasprak.blogspot.se/2017/03/filmer-om-olika-yrken.html

https://swedish-for-all.se/sfi-steg-learning-steps/tema-arbete-och-utbildning/http://sfi.miroi.se/yrken/

http://www.digitalasparet.se/teman/arbete.htm

https://urskola.se/Produkter/171710-Dromyrket-Lakare (Finns om 14 olika yrken).
Världen förändras- hänger vi med? Hur ser framtidens yrken ut? Hur ser dagens yrken ut om 15 år?

Eleverna skriver faktatexter om olika yrken. Vi har pratat om vilka yrken som tillkommit de senaste 15 åren som nanoforskare, youtubers etc, se föregående blogginlägg. Den sista frågan att besvara är: "Hur tror ni att ert yrke kommer att förändras och se ut om 15 år".

För att hjälpa eleverna besvarade jag min egen fråga utifrån läraryrket.