måndag 23 oktober 2017

Drömstat- Skriv en egen insändare, kamratrespons

Bakgrund till dagens lektion och skrivande av argumenterande text:

Ni har i några veckor skrivit partiprogram, ritat loggor, spånat över vad ert parti står för, vilka era åsikter är och hur ni bygger upp underbyggda argument med fakta och källor.

Måndag v. 45 kör vi igång med partiledardebatter.

Tidigare blogginlägg om Drömstat och vårt arbete:

http://svenska-som-andrasprak.blogspot.se/2017/10/dromstat-spana-forarbete-research.html

http://svenska-som-andrasprak.blogspot.se/2017/10/dromstat-forkunskaper.html

Idag skall vi börja med att skriva insändare. 

Bildresultat för trelleborgs allehanda

Vaa är en insändare och hur skriver man en insändare? (Här finns en skrivmall, en exempeltext som ni kan utgå ifrån). http://svenska-som-andrasprak.blogspot.se/2017/02/hur-skriver-man-en-insandare.html

Ni kommer att få skriva en egen text (alltså inte i partigruppen eller som par). Detta innebär INTE att ni inte får hjälpa varandra. Testa era argument mot varandra, ge respons på er kompis text utifrån följande punkter:

Checklista insändare- argumenterande text: 


  1. Har eleven en tydlig bakgrund och inledning som sammanfattar vad personens åsikt är?
  2. Har eleven flera argument som styrker åsikten?
  3. Har eleven underbyggda argument och hänvisar till någon form av källa, fakta, undersökning etc? 
  4. Har eleven minst ett motargument? 
  5. Har eleven en bra avslutning där hen uppmanar, avslutar med en fråga eller med ett ordspråk? 
  6. Har eleven styckeindelning?
  7. Stor bokstav och punkt?
  8. Kommatecken innan bisats? 
  9. Har eleven rätt ordföljd? (Kommer verbet före INTE i huvudsats?)
  10. Har eleven en bra rubrik som passar till texten? 
När du gett respons och fått respons, så skriver du om din text och delar den med mig för att få respons av mig.